Standard Swedish standard · SS-EN 26948

Automatic steam traps - Production and performance characteristic tests (ISO 6948:1981)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar produktionskontroll och funktionsprovning för automatiska ångfällor, som kan göras för att säkerställa att en ångfälla fungerar korrekt eller för att kontrollera funktionen hos en viss konstruktion. Denna internationella standard specificerar vad som skall kontrolleras och provas samt beskriver kortfattat motsvarande metoder.

Subjects

General


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Automatic steam traps - Production and performance characteristic tests (ISO 6948:1981)

Article no: STD-34086

Edition: 1

Approved: 5/16/2003

No of pages: 11

Replaces: SS 3489