Standard Swedish standard · SS-EN 736-3:2008

Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 736-3:2008

Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard definierar termerna och deras definitioner (eller källan om de definierats i andra Europastandarder) som används för flera typer av ventiler eller inom flera tillämpningsområden. Dessa termer berör tryck och temperaturer, mått, konstruktion, flödesregleringsegenskaper och provningen av ventiler.
Termerna och definitionerna i denna Europastandard kan även gälla andra produkter än ventiler, och i sådant fall är det nödvändigt att tillämpa dessa definitioner på ett jämförbart sätt.
Denna Europastandard omfattar termer som är gemensamma för fler än en ventiltyp.
Termerna och definitionerna som är specifika för en ventiltyp, eller en tillämpning, återfinns i relevant produktstandard eller standard om lämplighet för syfte.

Subjects

Fluid systems, General (01.040.23) General (23.060.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 736-3:2008

Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80021014

Edition: 2

Approved: 2/8/2008

No of pages: 16

Also available in: SS-EN 736-3:2008

Replaces: SS-EN 736-3 , SS-EN 736-3/A1