Standard Validation, only publication · SS-EN 295-1/A1

Vitrified clay pipes and fittings and pipe jointsfor drains and sewers - Part 1: Requirements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 295-1:2013
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Pipes and fittings of other materials (23.040.50)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-18902

Edition: 1

Approved: 8/9/1996

No of pages: 0

Amendment: SS-EN 295-1

Replaced by: SS-EN 295-1:2013