Standard Validation, only publication · SS-EN 295-1/A2

Vitrified clay pipes and fittings and pipe jointsfor drains and sewers - Part 1: Requirements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 295-1:2013
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Other (23.040.99)