Standard Swedish standard · SS 483:2014

Containers - Domed ends with straight flange (medium height)

Status: Valid

Scope
Denna standard omfattar mått och toleranser för medelkupade gavlar med rak fläns, främst avsedda för tryckkärl och liknande behållare.

Subjects

Cylinders


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Containers - Domed ends with straight flange (medium height)

Article no: STD-104915

Edition: 4

Approved: 12/18/2014

No of pages: 20

Replaces: SS 483