Standard Swedish standard · SS 482:2013

Containers - Korbbogen ends

Status: Valid

Scope
Standarden omfattar mått och toleranser för djupkupade gavlar med rak fläns.

Gavlarna är främst avsedda för tryckkärl och liknande behållare, som skall uppfylla kraven i någon av standarderna SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 12952 och SS-EN 12953.

Subjects

Cylinders


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Containers - Korbbogen ends

Article no: STD-99228

Edition: 5

Approved: 9/3/2013

No of pages: 20

Replaces: SS 482 , SS 482