Standard Swedish standard · SS 482:2013

Containers - Korbbogen ends

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 482:2013

Containers - Korbbogen ends
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Standarden omfattar mått och toleranser för djupkupade gavlar med rak fläns.

Gavlarna är främst avsedda för tryckkärl och liknande behållare, som skall uppfylla kraven i någon av standarderna SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 12952 och SS-EN 12953.

Subjects

Cylinders (23.100.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 482:2013

Containers - Korbbogen ends
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-99228

Edition: 5

Approved: 9/3/2013

No of pages: 20

Replaces: SS 482 , SS 482