Standard Swedish standard · SS-EN 1838:2013

Lighting applications - Emergency lighting

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar ljuskrav för utrymningsbelysning och reservbelysning som installeras i utrymmen eller på platser där sådana system krävs. Den är främst tillämplig för platser dit allmänhet eller anställda har tillträde.

Subjects

Light and lightning (12.020) Interior lighting (91.160.10) Building design (94.100)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-105163

Edition: 2

Approved: 8/11/2013

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1838:2013

Replaces: SS-EN 1838