Standard Swedish standard · SS-EN 1005-3

Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1005-3+A1:2008
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1005-3

Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard erbjuder vägledning för maskin- och maskindelstillverkare samt de som skriver Cstandarder
för att kontrollera hälsorisker beroende på maskinrelaterad muskulär kraftutövning.
Denna standard specificerar rekommenderade kraftgränser för aktiviteter vid maskinhantering, vilket inkluderar konstruktion, transport och idriftsättning (montering, installation, injustering), användning (drift, rengöring, felsökning, underhåll, inställning, utbildning eller omställning), sätta ur drift, avyttra och montera ned maskinen.
Standarden är tillämplig primärt för maskiner som tillverkats efter standardens ikraftträdande.
Denna standard är tillämplig på maskiner för professionell användning som hanteras av vuxen arbetande befolkning, vilka är friska arbetstagare med normal fysisk kapacitet. Standarden är också tillämplig på maskiner för hemmabruk som hanteras av hela befolkningen inkluderande yngre och äldre personer.
Rekommendationerna härstammar från forskning på europeisk population.
Detta dokument är inte tillämpbart för specifikation av maskiner som är tillverkade före CEN’s publikationsdatum av detta dokument.

Subjects

Anthropomerty and biomechanics (12.050) Safety of machinery (13.110) Ergonomics (13.180) Ergonomics (14.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1005-3

Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-32461

Edition: 1

Approved: 5/17/2002

No of pages: 27

Also available in: SS-EN 1005-3

Replaced by: SS-EN 1005-3+A1:2008