Standard Swedish standard · SS-EN 12671

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 12671:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12671

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard beskriver karakteristika för och specificerar de krav som ställs på klordioxid, som används vid beredning av dricksvatten, samt anger analysmetoder för klordioxid. Standarden ger också information om hur kemikalien används i vattenverket.

Subjects

Drinking water (13.060.20) Chemicals for purification of water (71.100.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12671

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-28633

Edition: 1

Approved: 9/15/2000

No of pages: 45

Replaced by: SS-EN 12671:2009