Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-3

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14122-3:2016 , SS-EN ISO 14122-3:2016 Amended by: SS-EN ISO 14122-3/A1:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-3

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 887 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 887 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
EN ISO 14122 definierar allmänna krav för säkert tillträde till maskiner som omnämns i EN 292-2. Del 1 av EN ISO 14122 ger vägledning om korrekt val av anordningar för tillträde när nödvändigt tillträde till maskinen inte kan ske direkt från mark- eller golvnivå. Denna del av EN ISO 14122 gäller för alla maskiner (stationära och mobila) där fasta anordningar för tillträde är nödvändiga. Denna del av EN ISO 14122 gäller för trappor, trappstegar och skyddsräcken som är en del av maskinen. Denna del av EN ISO 14122 kan även tillämpas på trappor, trappstegar och skyddsräcken för tillträde till den del av byggnaden där maskinen är installerad, under förutsättning att huvudfunktionen hos denna del av byggnaden är att ge tillträde till maskinen. ANM Denna del av EN ISO 14122 kan även användas för anordningar för tillträde som ligger utanför omfattningen av denna del av EN ISO 14122. I dessa fall skall eventuella nationella eller andra regler beaktas. Denna del av EN ISO 14122 gäller även trappor, trappstegar och skyddsräcken som är specifika för maskinen och som inte är permanent fastsatta på maskinen samt kan tas bort eller flyttas åt sidan vid vissa operationer i maskinen (t.ex. verktygsbyte i en stor press).

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-3

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 887 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 887 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-32349

Edition: 1

Approved: 6/8/2001

No of pages: 21

Replaced by: SS-EN ISO 14122-3:2016 , SS-EN ISO 14122-3:2016