Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11161:2007

Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)

Status: Valid

· Amended by: SS-EN ISO 11161:2007/A1:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11161:2007

Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 956 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 956 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 129,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar säkerhetskraven på integrerade tillverkningssystem (IMS) som innehåller två eller flera sammankopplade maskiner för specifika tillämpningar, såsom komponenttillverkning eller montering. Den innehåller krav och rekommendationer för säker konstruktion, skyddsanordningar samt information om hur IMS används (se figur 1 för grundkonfiguration av ett IMS).
ANM. 1 I denna internationella standard syftar termen system på ett integrerat tillverkningssystem.
ANM. 2 I denna internationella standard syftar termen maskin på delmaskinerna och tillhörande utrustning i det integrerade tillverkningssystemet.
Denna internationella standard är inte avsedd att täcka säkerhetsaspekter för individuella maskiner och utrustning, som kan täckas av standarder som är specifika för dessa maskiner och tillhörande utrustning. Därför innehåller den endast de säkerhetsaspekter som är viktiga för det säkerhetsrelevanta samspelet mellan maskiner och komponenter. I de fall där maskiner och utrustning i ett IMS drivs separat eller enskilt och det skydd som skyddsanordningarna för produktionssättet ger är overksamma eller avstängda, gäller de relevanta säkerhetsstandarderna för dessa maskiner och utrustning.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070) General (25.040.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11161:2007

Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 956 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 956 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 129,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-61147

Edition: 1

Approved: 5/25/2007

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 11161:2007

Replaces: SS-ISO 11161