Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-2:2005

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010 , SS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010
Scope
(1)P Denna del av EN 1996 ger regler för dimensionering av murverkskonstruktioner med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 och EN 1991-1-2. Denna del anger endast skillnader från eller tillägg till dimensioneringsmetoder vid normal temperatur. (2)P Denna del behandlar endast metoder för passivt brandskydd. Aktiva brandskyddsmetoder behandlas ej. (3)P Denna del gäller för murverkskonstruktioner som måste uppfylla vissa funktioner vid brand, som att: — undvika förtida kollaps av bärverket (lastbärande funktion) — begränsa spridning av brand (flammor, heta gaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion) (4)P Denna del ger principer och råd för att dimensionera murverkskonstruktioner med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer. (5)P Denna del gäller för konstruktioner eller konstruktionsdelar som omfattas av EN 1996-1-1, EN 1996-2 och EN 1996-3 och som dimensionerats i enlighet med dessa. (6)P Denna del gäller inte för murverk av natursten enligt EN 771-6 (7)P Denna del gäller för: — icke bärande innerväggar, — icke bärande ytterväggar, — bärande innerväggar med avskiljande eller utan avskiljande funktion, — bärande ytterväggar med avskiljande eller utan avskiljande funktion.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 6, Design of masonry structures (91.070.06) Eurocodes, fire (91.070.70) Masonry (91.080.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-75446

Edition: 1

Approved: 6/9/2005

No of pages: 108

Also available in: SS-EN 1996-1-2:2005