Standard Swedish standard · SS-EN 13501-1:2019

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Status: Valid

Scope
I detta dokument tillhandahålls proceduren för klassificering av reaktion vid brandpåverkan för alla byggprodukter, inklusive produkter som ingår i byggnadselement, med undantag av kraft-, styr- samt tele- och datakablar som omfattas av EN 13501-6. Produkterna beaktas i förhållande till deras slutanvändning. Detta dokument gäller tre kategorier som behandlas separat i dokumentet: – byggprodukter, med undantag för golvbeläggningar och linjär värmeisolering för rör – golvbeläggningar – linjär värmeisolering för rör. ANM. För CE-märkning av byggprodukter enligt byggproduktförordningen ((EG) 305/2011) kan alternativet NPD användas när ingen reaktion vid brandpåverkan ska anges.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Roofs (91.060.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80011843

Edition: 3

Approved: 1/2/2019

No of pages: 64

Also available in: SS-EN 13501-1:2019

Replaces: SS-EN 13501-1 , SS-EN 13501-1:2007 , SS-EN 13501-1:2007+A1:2009