Standard Swedish standard · SS 883006:2013

Characteristics and requirement levels of natural smoke and heat ventilators in different applications

Status: Valid

Scope
I denna standard ges en rekommendation för vilka minimikravnivåer eller klasser som ska anges i enlighet med gällande produktstandard beträffande CE-märkta brandgasventilatorer.

Subjects

Fire-fighting (13.220.10) Other (13.220.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-98770

Edition: 1

Approved: 8/19/2013

No of pages: 20