Standard Swedish standard · SS-EN 81-58:2018

Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

Status: Valid

Scope
I denna Europastandard anges provningsförfarandet för att bestämma brandbeständigheten hos hisschaktdörrar som kan bli utsatta för en brand från stannplanssidan. Förfarandet gäller alla typer av hisschaktdörrar som används för tillträde till hissar i byggnader och som är avsedda att utgöra en barriär mot utbredningen av brand via hisschaktet. Förfarandet gör det möjligt att mäta integritet och vid behov strålning och värmeisolering. Inga andra krav än verifiering av att provexemplaret är funktionsdugligt ingår i den mekaniska kontrollen före provningen, eftersom dessa krav ingår i den berörda produktstandarden.

Subjects

Fire protection Lifts, escalators


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

Article no: STD-80011593

Edition: 2

Approved: 3/20/2018

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 81-58:2018

Replaces: SS-EN 81-58