Standard Swedish standard · SS-EN ISO 389-4

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 389-4

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 389 anger referensvärden för smalbandigt maskeringsbrus som presenteras via luftledning från en hörtelefon vid tonaudiometri. Data ges i form av nivåer som ska adderas till tröskelekvivalenta referenskraftsnivåer för motsvarande tonfrekvenser så som de specificeras i ISO 389-1 eller ISO 389-2, när hörtelefonen för maskering är placerad på tillämpligt akustiskt mä ton, öronsimulator eller artificiellt öra.
Data ges för bandbredder om en tredjedels och en halv oktav.
ANM 1 Viss information om härledningen av referensnivåerna ges i annex A.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 389-4

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4:1994)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-24554

Edition: 1

Approved: 2/19/1999

No of pages: 17