Standard Swedish standard · SS-EN 226

Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 226

Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard är tillämplig för förstoftningsoljebrännare med en kapacitet mindre än lika eller lika med 150 kW. De är indelade i två storleksklasser: -- oljebrännare med kapaciteten QF < 72 kW -- oljebrännare med kapaciteten 72 kW >- QF <- 150 kW

Subjects

Liquid and solid fuel burners (27.060.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 226

Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Price: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-3568

Edition: 1

Approved: 9/14/1988

No of pages: 4

Replaces: SIS 574135