Standard Validation, only publication · SS-EN 60811-1-3

Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test methods - Part 1: General application - Section 3: Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 60811-402 , SS-EN 60811-502 , SS-EN 60811-503 , SS-EN 60811-606 , SS-EN 60811-100 Amended by: SS-EN 60811-1-3 A 1
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

General (29.035.01) Cables (29.060.20)