Standard Swedish standard · SS-EN 50272-2

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN IEC 62485-2
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 50272-2

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 569 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard gäller för stationära laddningsbara batterier och batterianläggningar med en högsta nominell spänning av 1500 V likström och beskriver de viktigaste åtgärderna till skydd mot risker härrörande från:
- elektricitet
- gasavgivning
- elektrolyt.
Standarden innehåller fordringar avseende säkerhetsaspekter i samband med uppförande, användning, inspektion, underhåll och utrangering. Den omfattar bly- och nickel-kadmiumbatterier.

Subjects

Electricians - Electrical installations (29.021) Acid secondary cells and batteries (29.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 50272-2

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 569 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-31371

Edition: 1

Approved: 10/26/2001

No of pages: 31

Parallell edition: SS 4080110

Replaced by: SS-EN IEC 62485-2