Standard Swedish standard · SS 4211006

Bare conductors of aluminium - Current carrying capacity in continuous duty

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4211006

Bare conductors of aluminium - Current carrying capacity in continuous duty
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 191 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger riktlinjer för bedömning av strömbelastningsförmåga vid kontinuerlig drift hos omålade och målade rektangulära och cirkulära, oisolerade ledare av aluminium omgivna av luft och utan forcerad kylning. Vid avvikelser från denna i denna standard angivna förutsättningar måste hänsyn tas till rådande förhållanden. Vid mera komplicerade förhållanden måste kontroll av temperaturstegring ske genom provning. Med i standarden angivna förutsättningar kan strömbelastningsförmåga och högsta ledartemperatur beräknas vid känd lufttemperatur kring ledaren. Standardens beräkningsunderlag kan dock inte användas generellt. Beräkningsunderlaget är idealiserat i förhållande till i praktiken förekommande anläggningsutföranden. Det kan därför inte direkt tillämpas för t. ex ledare i kapslingar. Denna standard gäller inte ledare i fabrikstillverkade kopplingsutrustningar, som utförts enligt för dem gällande normer.

Subjects

Wires (29.060.10) Low voltage switchgear and controlgear (29.130.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 4211006

Bare conductors of aluminium - Current carrying capacity in continuous duty
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 191 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-7530

Edition: 1

Approved: 6/25/1983

No of pages: 16