Standard Swedish standard · SS 4280531

D-type fuses for 600 V AC - Design and test

Status: Valid

Scope
Vid val av säkringstyp för 660 V-anläggningar bör i första hand användas knivsäkringar med märkspänning 660 V.

I andra hand kan användas D-säkringar, typ DIII, 3-63A, 660 V, som uppfyller fordringarna i denna standard.

Denna standard för D-säkringar för 660 V ska användas tillsammans med SEMKO 116-1971, Bestämmelser om utförande och provning av D-säkringar avsedda för allmänbruk.

Avsnitten i denna standard innebär komplettering eller ändring av motsvarande paragraf i SEMKO 116. Om inget motsvarande avsnitt finns i denna standard gäller paragraferna eller momenten i SEMKO 116 utan ändringar i den utsträckning som kan anses skälig. När texten i denna standard anger >>tillägg>> eller >>ändring>> skall motsvarande bestämmelse, provningsanvisning eller förklaring i SEMKO 116 anpassas i enlighet därmed.

Det rekommenderade D-säkringssystemet (för 660 V) med 20 mm förlängd smältpropp och propphuv överensstämmer med tysk standard. Det förlängda utförandet har två fördelar gentemot det korta:

1 Högre funktionssäkerhet
2 Risken för förväxling mellan proppar märkta 660 V och 500 V är mindre vid olika längd.

Subjects

Fuses and other overcurrent protection devices (29.120.50)


Product information

Language: Swedish

Written by: SEK Svensk Elstandard

International title:

Article no: STD-7732

Edition: 1

Approved: 2/15/1984

No of pages: 5