Standard Swedish standard · SS-EN 17429:2020

Conservation of cultural heritage - Procurement of conservation services and works

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17429:2020

Conservation of cultural heritage - Procurement of conservation services and works
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Det här dokumentet ger en översikt över principer, processer och god praxis för upphandling av varor, tjänster och entreprenader för kulturvård. Detta kan omfatta alla typer av kulturvårdsåtgärder, oavsett om det rör förebyggande eller aktiv konservering, undersökning, planering, policyer eller projektledning osv. Det här dokumentet beskriver olika upphandlingsalternativ, bland annat beroende på omfattningen av det arbete som förutses.
Detta dokument är avsett att läsas tillsammans med relevanta upphandlingsbestämmelser, och är specifikt för bevarande av kulturarv.
Det här dokumentet är inte avsett att åsidosätta eller stå i strid med europeisk och nationell lagstiftning angående upphandling.
Det här dokumentet är avsett att användas
— av beställare av kulturvårdsarbete (t.ex. förvaltare, upphandlande myndighet/enhet eller privatpersoner, samlingsinstitutioner, bevarandespecialister och organisationer som finansierar kulturvård) och
— av de personer och företag som avser att utföra kulturvårdsarbete.

Subjects

Items of art and handicrafts. Cultural property and heritage (97.195)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17429:2020

Conservation of cultural heritage - Procurement of conservation services and works
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80031183

Edition: 1

Approved: 8/18/2020

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 17429:2020