Standard Swedish standard · SS-EN 16790:2016

Conservation of cultural heritage - Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard definierar samordnad skadedjurskontroll (IPM) och beskriver en heltäckande metod för hantering av skadedjursproblem för skydd av kulturarv.
Denna Europastandard gäller objekt och byggnader som inrymmer samlingar, bl.a. museer, arkiv, bibliotek, historiska byggnader, platser av sakral betydelse, konsthandlare och auktionsverk samt företag som transporterar och förvarar konst.
Denna Europastandard gäller inte grottor, trädgårdar eller parker.


This European Standard defines Integrated Pest Management (IPM) and describes a comprehensive methodology for managing pest problems for protection of cultural heritage.
This European Standard applies to objects and buildings, housing collections, such as museums, archives, libraries, historic houses and buildings, places of worship, art dealers and auction rooms, art transport and storage companies.
This European Standard does not apply to caves, gardens, and parks.

Subjects

Items of art and handicrafts. Cultural property and heritage (97.195)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80025724

Edition: 1

Approved: 6/28/2016

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 16790:2016