Standard Validation, only publication · SS-EN 524-6

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 6: Determination of leaktightness (Determination of water loss)

Status: Valid

Scope
Betongkonstruktioner - Foderrör av spirallindad stålplåt till spännkablar - Provning - Del 6: Täthet

Subjects

Concrete structures (91.080.40)