Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011

Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating - Amendment 1 (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)

Status: Valid

Scope
Denna del av EN ISO 15927 anger definitionen, beräkningsmetoden och presentationsmetoden för de klimatdata som ska användas för att fastställa byggnaders effektbehov för uppvärmning. Dessa utgörs av — de dimensionerande vinterutetemperaturerna — den relevanta vindhastigheten och -riktningen, där så är lämpligt. Värmeförlust genom marken, som även bidrar till byggnaders värmeförlust, beror på långsiktiga temperaturförändringar. Metoder för beräkning av markvärmeförlust anges i EN ISO 13370¹⁾.

Subjects

Geology, meteorology, hydrology (07.060) Thermal insulation of buildings (91.120.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

International title:

Article no: STD-80011710

Edition: 1

Approved: 12/5/2011

No of pages: 20

Also available in: SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011

Amendment: SS-EN ISO 15927-5:2005