Standard Validation, only publication · SS-EN 12155

Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Walls, partitions, façades (91.060.10)


Product information

Language: English

Written by: BST

International title:

Article no: STD-29279

Edition: 1

Approved: 11/17/2000

No of pages: 0

Validation: EN 12155