Standard Swedish standard · SS-EN 1634-1:2014+A1:2018

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1634-1:2014+A1:2018

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar en metod för att fastställa brandmotstånd för
dörrkonstruktioner, luckkonstruktioner och öppningsbara fönster för installation i öppningar som
är en del av vertikala avskiljande element såsom:
a) gångjärnsförsedda och vridbara dörrelement
b) horisontellt och vertikalt flyttbara skjutdörrar inklusive ledade skjutdörrar och
sektionsindelade dörrar
c) vikdörrar, skjutvikdörrar/luckor
d) lutningsbara dörrar
e) jalusidörrar
f) öppningsbara fönster
g) manövrerbara tyggardiner.
Denna Europastandard används tillsammans med EN 1363-1.
Provningen av brandspjäll behandlas av EN 1366-2.
Provningen av avskiljningar för transportband behandlas av EN 1366-7.
Genom att i förväg avtala detta med provningssponsorn kan ytterligare information för enskilda
element inom byggnadsbeslag inhämtas för att uppfylla prestandakriterierna i EN 1634-2. Baserat
på observationerna som registreras under provningen kan resultaten presenteras i en separat
rapport som bör överensstämma med kraven i EN 1634-2.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Doors and windows (91.060.50) Doors (91.060.52)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1634-1:2014+A1:2018

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80026746

Edition: 1

Approved: 1/30/2018

No of pages: 84

Also available in: SS-EN 1634-1:2014+A1:2018

Replaces: SS-EN 1634-1:2014