Standard Swedish standard · SS 817345

Doors and doorsets - Burglar resistance - Classification, requirements and test

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1627:2011
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 817345

Doors and doorsets - Burglar resistance - Classification, requirements and test
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna standard anges fyra klasser för inbrottsskyddande dörrar, oberoende av material och konstruktion, avsedda för bostäder och lokaler där krav på inbrottsskydd ställs. Med dörrar avses kombination karm och dörrblad. Standarden ersätter SS 81 73 15 och skiljer sig från denna genom att kraven omfattar påverkan av både statisk och dynamisk belastning samt inbrottsförsök med handverktyg. Belastningprovningarna ger en uppfattning om dörrens sabilitet och styrka medan inbrottsförsöken visar motståndsförmågan mot vissa preciserade verktyg.

Subjects

Doors and windows (91.060.50) Doors (91.060.52) Steel and wood doors (94.250)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 817345

Doors and doorsets - Burglar resistance - Classification, requirements and test
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-8573

Edition: 1

Approved: 10/18/1989

No of pages: 5

Replaces: SS 817315

Replaced by: SS-EN 1627:2011