Standard Swedish standard · SS-EN 1443:2019

Chimneys - General requirements

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1443:2019

Chimneys - General requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar krav och grundläggande prestandakrav för skorstenar, insatsrör,
förbindelsekanaler, komponenter och tillbehör som används för att avleda förbränningsprodukter från
eldstäder till utomhusluften. Detta dokument ska användas som referens för alla produktstandarder i
CEN/TC 166.
Detta dokument specificerar skorstenar, insatsrör, förbindelsekanaler, anslutningar och tillbehör
beständiga mot soteld för eldstäder som bränner fasta, flytande och gasformiga bränslen samt skorstenar,
insatsrör, förbindelsekanaler, komponenter och tillbehör som inte är beständiga mot soteld för eldstäder
som endast bränner flytande och gasformiga bränslen. Dessutom specificerar det soteldssäkra tillbehör
för eldstäder som bränner fasta, flytande och gasformiga bränslen.
ANM. 1 Detta betyder att skorstenar, insatsrör, förbindelsekanaler och komponenter som inte är beständiga mot
soteld och tillbehör som inte är beständiga mot soteld eller inte är soteldssäkra inte är lämpliga för eldstäder som
bränner fast bränsle.
Detta dokument identifierar också minimikrav för märkning, instruktioner och produktinformation och
ger riktlinjer för bedömning och intyg om fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP).
Detta dokument gäller inte för fristående skorstenar och komponentskorstenar som består av
komponenter som inte är CE-märkta.
ANM. 2 Detta dokument kan användas som underlag vid specifikationer av produkter som täcks av en europeisk
teknisk bedömning.
ANM. 3 Alla produktstandarder som är utarbetade av den tekniska kommittén CEN/TC 166 bygger på mandatet
M/105.

Subjects

Chimneys, shafts, ducts (91.060.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1443:2019

Chimneys - General requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80022570

Edition: 3

Approved: 5/2/2019

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 1443:2019

Replaces: SS-EN 1443 , SS-EN 1443