Standard Technical specification · SIS/TS 21143:2007

Engineering survey for construction works - Surveying and mapping for long range object

Status: Withdrawn · Replaced by: SIS-TS 21143:2009

Scope
Denna TS anger allmänna krav samt krav på referenssystem, stomnät, detaljmätning och kvalitetssäkring. Specifikationen kan användas i byggprocessens alla skeden såsom planering, projektering, byggande och förvaltning.

Subjects

Construction technology (91.200)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-60369

Edition: 2

Approved: 3/26/2007

No of pages: 66

Replaces: SIS/TS 21143:2004

Replaced by: SIS-TS 21143:2009