Standard Swedish standard · SS-EN 12620+A1:2008

Aggregates for concrete

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12620+A1:2008

Aggregates for concrete
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 349 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver egenskaperna hos ballast och filler som erhållits genom bearbetning av naturliga, industriellt framställda eller återvunna material och blandningar av dessa material för användning i betong. Den omfattar ballast med ugnstorkad korndensitet större än 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3) för all betong, inklusive betong enligt EN 206-1 och betong till vägar och andra beläggningar samt för användning i förtill-verkade betongprodukter. Den omfattar också återvunnen ballast med densiteter mellan 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) och 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3) med tillämpliga förbehåll och återvunnen fin ballast (4 mm) med tillämpliga förbehåll.Den beskriver också ett system för produktionskontroll och hur produkternas överensstämmelse med denna Europastandard skall bedömas.Denna standard omfattar inte filler som skall användas som en beståndsdel i cement eller till något annat ändamål än som inert filler till betong.ANM. 1 Ballast till byggnadsändamål bör uppfylla samtliga krav i denna Europastandard. Förutom naturlig och industriellt framställd ballast omfattar mandatet M/125 "Aggregate" återvunnen ballast och några material från industriella restprodukter. Återvunnen ballast omfattas av standarderna och utarbetandet av nya provningsmetoder för återvunnen ballast är i ett långt framskridet stadium. För material från industriella restprodukter har emellertid standardiseringsarbetet nyligen startat och det behövs mer tid för att klart definiera ursprung och egenskaper för dessa material. Under mel-lantiden måste sådana material, när de placeras på marknaden, till fullo uppfylla kraven i denna standard och nationella myndighetsföreskrifter för farliga ämnen (se bilaga ZA till denna standard), beroende på deras avsedda användning. Ytterligare egenskaper och krav kan specificeras från fall till fall beroende på erfarenhet av produktens användning och definieras i specifika kontraktsenliga handlingar.

Subjects

Mineral materials and products (91.100.15) Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12620+A1:2008

Aggregates for concrete
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 349 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-66103

Edition: 1

Approved: 4/24/2008

No of pages: 68

Also available in: SS-EN 12620+A1:2008

Replaces: SS-EN 12620:2013