Standard Swedish standard · SS 137207:2005

Concrete testing - Hardened concrete - Compressive strength - Conversion factors

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 137207:2005

Concrete testing - Hardened concrete - Compressive strength - Conversion factors
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I standarden beskrivs hur man med godtagbar approximation kan räkna om tryckhållfastheten hos betong bestämd på provkroppar med olika mått, ålder och härdningstemperatur till:
— kubhållfasthet bestämd enligt SS-EN 12390-3 på torr kub med d = 150;
— cylinderhållfasthet bestämd enligt SS-EN 12390-3 på våt cylinder med d = 150 mm och h = 300 mm;
— objekthållfasthet för utborrad cylinder enligt SS-EN 12504-1 på cylinder med d = h = 100 mm.
Standarden gäller endast om provkropparna består av komprimerad betong med normal bergartsballast
(svenska material). Provkropparna skall ha tillverkats, lagrats och provats enligt SS-EN 12390-3 (med lagring enligt SS-EN 12390-2 T1); respektive borrats ut och provats enligt SS-EN 12504-1 samt lagrats i minst tre dygn innan provning i luft med temperaturen (20 ± 2) °C och (60 ± 20) % relativ luftfuktighet.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 137207:2005

Concrete testing - Hardened concrete - Compressive strength - Conversion factors
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-38798

Edition: 4

Approved: 2/18/2005

No of pages: 11

Replaces: SS 137207