Standard Swedish standard · SS 137003:2015

Concrete - Application of EN 206 in Sweden

Status: Valid

Scope
Denna standard — redovisar kompletterande svenska krav, råd och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 206:2013 men även vad som tillåts i SS-EN 450-1, SS-EN 12620 och SS-EN 13055-1 — ger anvisningar för tillämpningen av de informativa bilagorna i SS-EN 206:2013 — ger icke-motstridande kompletterande information för att underlätta användandet av SS-EN 206:2013 i Sverige.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30) Concrete (92.300.50)


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8013980

Edition: 5

Approved: 5/5/2015

No of pages: 52

Also available in: SS 137003:2015

Replaces: SS 137003:2008 , SS 137003:2008