Standard Swedish standard · SS-ISO 22263:2008

Organization of information about construction works - Framework for management of project information (ISO 22263:2008, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard anger ett ramverk för organiserandet av projektinformation (såväl processrelaterad som produktrelaterad) i byggprojekt. Dess syfte är att förenkla styrning, utväxling, återställande och brukande av relevant information om projektet och byggnadsobjektet. Det riktar sig till alla aktörer i projektorganisationen för ledning av byggprocessen som helhet och för koordination av dess delprocesser och aktiviteter.

Detta ramverk består av ett antal allmänna parametrar som är tillämpbara i projekt av varierande komplexi-tet, storlek och varaktighet och är anpassningsbart till nationella, lokala och projektspecifika variationer av byggprocessen.

Subjects

General (91.010.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-66845

Edition: 1

Approved: 7/7/2008

No of pages: 28

Also available in: SS-ISO 22263:2008