Standard Swedish standard · SS-EN 74-1:2005

Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger, för rätvinkliga kopplingar, vridbara kopplingar, skarvkopplingar och parallella friktionskopplingar: — material — konstruktionskrav — hållfasthetsklasser med olika konstruktionsparametrar inkluderande värden för hållfasthet och styvhet — provningsmetoder — bedömning och ger — rekommendationer för löpande tillverkningskontroll. För provning dras kopplingar med skruvförband åt till ett vridmoment av 50 Nm och kilkopplingar slås i med en 500 g hammare tills stoppslag uppnås.

Subjects

Construction equipment


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures

Article no: STD-63160

Edition: 1

Approved: 10/14/2005

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 74-1:2005

Replaces: SS-EN 74