Standard Swedish standard · SS-EN 12812:2008

Falsework - Performance requirements and general design

Status: Valid

Scope
I denna Europastandard anges utförandekrav och dimensioneringsmetoder enligt partialkoefficientmetoden för två konstruktionsklasser av formställningar.

Den lägger fram de regler som måste beaktas för att åstadkomma en säker formställning.

Den ger även den information för formställningar som krävs att stödja eller bära upp en ”permanent konstruktion”, eller där dimensionering eller upplåtande av formställning ska handlas upp eller utföras.

Denna Europastandard ger också information om olika underlag för grundläggning.

Standarden anger inte krav på formkonstruktioner, även om dessa kan vara en del av formställningskon-struktionen. Den ger heller inte information om ställningar, vilket ges i EN 12811-1.

Denna Europastandard ger inte information om aktiviteter på byggplatsen. Den ger heller inte information om användning av vissa standardiserade produkter, inklusive formbalkar av trä enligt EN 13377 och stämp enligt EN 1065.

Subjects

Construction equipment


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Falsework - Performance requirements and general design

Article no: STD-66882

Edition: 2

Approved: 7/24/2008

No of pages: 96

Replaces: SS-EN 12812:2004 , SS-EN 12812:2004