Standard Validation, only publication · SS-EN 3236

Aerospace series - Inserts, thin wall, self-locking, short, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), silver plated internal thread

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Other (49.030.99)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-22191

Edition: 1

Approved: 3/6/1998

No of pages: 0