Standard Swedish standard · SS-EN 13790-2

Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part 2: Air-assisted sprayers for bush and tree crops

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 16122-3:2015 , SS-EN ISO 16122-3:2015

Scope
Denna Europastandard specificerar kraven och metoderna för att verifiera dessa, för funktionstest av lantbrukssprutor med bom. Standarden relaterar huvudsakligen till sprutans skick avseende säkerhetsrisker för sprutföraren, risken för föroreningar av miljön och möjligheterna att applicera växtskyddsmedlen på ett bra sätt. ANM. Minimikrav beträffande sprutförarens säkerhet ges i direktiv 95/63/EG som är ett tillägg till direktiv 89/655/EEG om minimikrav för arbetstagarnas säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning i arbetet, och kan kompletteras med nationella föreskrifter.

Subjects

Plant care


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title: Agricultural machinery - Sprayers - Inspection of sprayers in use - Part 2: Air-assisted sprayers for bush and tree crops

Article no: STD-45492

Edition: 1

Approved: 6/13/2003

No of pages: 19

Also available in: SS-EN 13790-2

Replaced by: SS-EN ISO 16122-3:2015 , SS-EN ISO 16122-3:2015