Standard Swedish standard · SS-EN ISO 16122-3:2015

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers in use - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO 16122-3:2015)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 16122, när den används tillsammans med ISO 16122-1, anger kraven och provningsmetoderna för kontroll av sprutor för buskar och träd i bruk.

Funktionstest berör i huvudsak sprutans tillstånd med avseende på möjlig risk för miljöföroreningar samt dess prestanda för att uppnå bra applicering.

ANM. Kraven för skydd av provningsoperatörerna under en kontroll anges i ISO 16122-1.

Subjects

Tractors and machinery for agriculture and forestry (14.210) Storage, preparation and distribution of fertilizers (65.060.25) Plant care (65.060.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8019346

Edition: 1

Approved: 3/22/2015

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 16122-3:2015

Replaces: SS-EN 13790-2 , SS-EN 13790-2