Standard Validation, only publication · SS-EN 12325-2

Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2: Minimum performances and technical characteristics

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Irrigation and drainage (65.060.35)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-25578

Edition: 1

Approved: 8/27/1999

No of pages: 0