Standard Swedish standard · SS-EN 12934

Feather and down - Composition labelling of processed feathers and down for use as sole filling material

Status: Valid

Scope
Denna standard fastställer bestämmelser för märkning av sammansättningen av komponenterna i fjäderdräkten för användning som fyllnadsmaterial och av fågeltyperna från vilka sådana komponenter härrör från (sjöfågel eller landfågel). Den är användbar för färdiga fjäder och dunmaterial vilka används som fyllnadsmaterial i färdiga produkter inom varje steg i den kommersiella distributionen. Denna standard är inte användbar för stoppningsmaterial där mer än 0,5 % utgörs av främmande material (3.6).

Subjects

Textile auxiliary materials (59.040)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-26132

Edition: 1

Approved: 11/5/1999

No of pages: 23