Standard Swedish standard · SS-EN ISO 3452-3

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks (ISO 3452-3:1998)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 3452-3:2014

Scope
Denna europeiska standard beskriver två olika typer av referensblock: - Typ 1 referensblock vilka används för att bestämma känslighetsnivån för produktfamiljer inom både fluorescerande penetrant och penetrant med färgkontrast; - Typ 2 referensblock vilka används för rutinmässig uppskattning av prestandan hos anläggningar och delvis använda behållare för såväl fluorescerande penetrant som penetrant med färgkontrast. Referensblocken används vid likadana förhållanden som objekten vilka provas enligt SS-EN 571-1.

Subjects

Non-destructive testing


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks (ISO 3452-3:1998)

Article no: STD-25048

Edition: 1

Approved: 5/28/1999

No of pages: 21

Replaced by: SS-EN ISO 3452-3:2014