Standard Swedish standard · SS-EN 844-12

Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and general index

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 844:2019

Scope
Denna europastandard definierar ytterligare termer för rundvirke och sågat virke i europastandarder. Ett generellt index med alla termer i 844-serien i bokstavordning ingår.

Subjects

Wood technology (Vocabularies) Wood, sawlogs and sawn timber


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and general index

Article no: STD-30288

Edition: 1

Approved: 6/1/2001

No of pages: 51

Replaced by: SS-EN 844:2019