Standard Swedish standard · SS-ISO 20252:2013

Market, opinion and social research - Vocabulary and service requirements (ISO 20252:2012, IDT)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-ISO 20252:2019

Scope
Denna internationella standard fastställer begrepp och definitioner likväl som de servicekrav som gäller för organisationer och individer som genomför marknads-, opinions- och samhällsundersökningar.

Aktiviteter som inte kan betecknas som marknads-, opinions- eller samhällsundersökning såsom direktmarknadsföring behandlas inte i denna standard.

Subjects

Services Sociology, demography


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS

International title: Market, opinion and social research - Vocabulary and service requirements (ISO 20252:2012, IDT)

Article no: STD-90102

Edition: 2

Approved: 5/15/2013

No of pages: 96

Replaces: SS-ISO 20252:2007

Replaced by: SS-ISO 20252:2019