Standard Swedish standard · SS-ISO 11074-1

Soil quality - Vocabulary - Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil

Status: Valid

Scope
I denna del av ISO 11074 definieras termer som används till att beskriva olika aspekter av markkvalitet. Listan tar upp termer som är relaterade till markvård och förorening av mark, men en del övriga termer förekommer också. NOTE – In addition to the terms and definitions in the three official ISO languages (English, French and Russian), this part of ISO 11074 gives the equivalent terms and their definitions in the German language; these have been included at the request of Technical Committee ISO/TC 190 and are published under the responsibility of the member bodies of Germany (DIN), Austria (ON) and Switzerland (SNV). However, only the terms and definitions in the official languages can be considered as ISO terms and definitions. Svensk kommentar: Anmärkningen ovan är ej relevant ur svensk synpunkt och har därför inte översatts till svenska.

Subjects

Environment, health protection, safety (01.040.13) Chemical characteristics of soils (13.080.10)


Product information

Language: Russian Swedish English French German

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-19778

Edition: 1

Approved: 12/6/1996

No of pages: 32