Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 12181-2:2005

Geometrical Product Specifications (GPS) - Roundness - Part 2: Specification operators

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 12181-2:2011

Scope
Denna del av ISO/TS 12181 specificerar enbart den fullständiga specifikationsoperatorn för rundhet hos integrerade element och täcker endast kompletta rundhetsprofiler, d.v.s. geometriska egenskaper hos element av typen cirkel.

Subjects

Properties of surfaces (17.040.20) Measuring instruments (17.040.30)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-41396

Edition: 1

Approved: 12/8/2005

No of pages: 27

Replaced by: SS-EN ISO 12181-2:2011