Standard Validation, only publication · SS-EN 60375

Conventions concerning electric and magnetic circuits

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN IEC 60375
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Electricity, magnetism, general aspects (17.220.01)