Standard Validation, only publication · SS-EN 603-2

Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 2: Mechanical properties

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Aluminium and aluminium alloys (77.120.10) Aluminium products (77.150.10)