Standard Validation, only publication · SS-EN 603-1

Aluminium and aluminium alloys - Wrought forging stock - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Status: Valid

Scope
Aluminium och aluminiumlegeringar - Smidesämnen - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

Subjects

Aluminium and aluminium alloys (77.120.10) Aluminium products (77.150.10)