Standard Swedish standard · SS-EN 1560

Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1560:2011

Scope
Denna europastandard fastställer ett materialbeteckningsystem för gjutjärn antingen med symboler eller nummer. Beteckningssystemet med symboler gäller för a) standardiserat gjutjärnsmaterial (se 3.1) b) ej standardiserat gjutjärnsmaterial (se 3.2) Beteckningssystemet med nummer gäller endast för standardiserat gjutjärnsmaterial (se 3.1). ANM: Den standardiserade beteckningen med symboler innebär inte nödvändigtvis att materialet är standardiserat.

Subjects

Irons


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers

Article no: STD-21693

Edition: 1

Approved: 12/12/1997

No of pages: 28

Replaced by: SS-EN 1560:2011